எல்லைகள்

எல்லைகள் அற்ற கடல்.
எல்லைகள் அற்ற வான்.
எல்லைகள் அற்ற வெளி.
எல்லைகள் அற்ற நிலம்.
எல்லைகள் அற்ற திசை
எல்லைகள் அற்ற காலம்.
எல்லைகள் அற்ற மனம்.
எல்லைகள் அற்ற கனா.
எல்லைகள் அற்ற மொழி.
எல்லைகள் அற்ற வழி.
எல்லைக்குள்….
குறுகிய எல்லைக்குள் சிக்கி….வாழ்வு!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

கவியரங்கக் கவிதைகள்
பெரியோர்கள் போற்றுதும்..
எனது புதிய பதிவுகள்
ஒலிப் “பதிவு”
ஒளிப்பதிவுவெளியீடுகள்

முகப்புத்தகத்தில் தொடர
வருகைதந்தோர்
  • 9This post:
  • 56445Total reads:
  • 41893Total visitors:
  • 0Visitors currently online:
?>