தினம்

வருடம் முழுவதிலும் வருந்தி 
அழவைத்து,
வருடத்தில் ஓர்நாள் 
வணங்கி மகிழ்ந்து தொழும் 
‘அன்னையர்’ தினமும் ‘தந்தையர் தினமும்’
என்னென்று உந்தன் இதயத்தை 
மாறவைக்கும் ?
உன்னிதயம் காய்ந்து 
துடிக்கின்ற கல்லாச்சே…. 
என்றுந்தன் இதயத்தில் 
அன்பீரம் ஊறவைக்கும்?

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

கவியரங்கக் கவிதைகள்
பெரியோர்கள் போற்றுதும்..
எனது புதிய பதிவுகள்
ஒலிப் “பதிவு”
ஒளிப்பதிவுவெளியீடுகள்

முகப்புத்தகத்தில் தொடர
வருகைதந்தோர்
  • 11This post:
  • 62097Total reads:
  • 45924Total visitors:
  • 0Visitors currently online:
?>