நோக்கு

மீன்களின் கண்களுக்கு விளங்கும்
கடல் நீளம்.
ஆந்தையின் கண்கள் அறியும்
இரவின் ஆழம்.
சீயத்தின் கண்களுக்குப் புரியும்
வனத்தின் எல்லை.
மான்களின் கண்கள் உணரும்
புலியசைவு.
வான்கழுகின் கண்கள் தெளியும்
ஆகாச உச்சம்.
ஏன் எமது கண்களுக்குத் தெரிவதில்லை
எதிர் காலம்?

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

கவியரங்கக் கவிதைகள்
பெரியோர்கள் போற்றுதும்..
எனது புதிய பதிவுகள்
ஒலிப் “பதிவு”
ஒளிப்பதிவுவெளியீடுகள்

முகப்புத்தகத்தில் தொடர
வருகைதந்தோர்
  • 2This post:
  • 58534Total reads:
  • 43839Total visitors:
  • 0Visitors currently online:
?>