தூர்

இரவுதனைத் தூர் வாரி
எங்கே தான் கொட்டிற்றோ ….
வருமிந்தப் பகற்பொழுது?
மாலை வாடப்… பகல் தன்னை
தூர்வாரி எங்கேதான் கொட்டிடுமோ
துயர் இரவு?
யார் இவற்றை அறிந்தார்கள்?
யார் இத் ‘தூர்’ பார்த்தார்கள்?
இரவைப் பகலும்
பகலை இரவுமாய்
சரிக்குச் சரியாய் தூர்வாரும்
போட்டியிலும்
உலகத்தின் தூர் மட்டும்
வாரப் படாமற் தான்
அழுக்கேறிக் கிடக்குதது
ஆர் அதன் தூர் வாரவுள்ளார்?

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

கவியரங்கக் கவிதைகள்
பெரியோர்கள் போற்றுதும்..
எனது புதிய பதிவுகள்
ஒலிப் “பதிவு”
ஒளிப்பதிவுவெளியீடுகள்

முகப்புத்தகத்தில் தொடர
வருகைதந்தோர்
  • 7This post:
  • 67495Total reads:
  • 49675Total visitors:
  • 0Visitors currently online:
?>