பாடல்கள்

எனது பாடல் வரிகளில்…

1.வடமராட்சி கிழக்கு மருதங்கேணி பிரதேச செயலக கீதம்

2. வடமராட்சி வடக்கு கலாசார பேரவை கீதம் 

3. பிரதேச கீதம் – வலிவடக்கு

4.சுனாமி பாடல் (தமிழ் கலை மன்றம் சுவிஸ்)

5. “கடல் கடந்து கோவில்” –பாடல்

6. வதிரி ஏழில் ஊரில் வதியும் –பாடல்

7. பூனகரி பிரதேச செயலக கீதம் –பாடல் 1

8. காரைநகர் பிரதேச செயலக கீதம் –பாடல் 1

9. நல்லூர் பிரதேச செயலக கீதம் – பாடல் 2

உல்லியனொல்லையாள் இறுவட்டில்

10. வேப்பிலையடித்து…

11. வேப்பமர நிழலில்….

12. உல்லியனொல்லையாள் கண்ணகியின்…

13. எல்லையில்லா …

14. புதிய காரைநகர் பிரதேச செயலக கீதம்
15. அரியாலை சுதேசிய திருநாள் கொண்டாட்ட கீதம்

16. வட மாகாண கீதம்

17. பொன்னகவை பள்ளிப்பொழுது பாடல்

Leave a Reply