Category Archives: கவிதைகள்

அருளாதோ தெய்வம்?

பசியென்ற பொறி இன்று புகைகின்றது -“நாளை பலிகேட்கும் அது” என்ற கதைவந்தது. உசிரோடு விளையாடும் விளையாட்டிது -பாய்ந்து உயர்கின்ற விலைவாசி சதி செய்யுது! இதுபோன்ற இடர், பஞ்சம் சமர் நாளிலும் -வந்து எமை மாய்த்த திலை; உள்ள பொருள் செல்வமும் அதிகாரம் அறத் தேயும்; பண வீக்கமும் -எங்கள் அபிலாஷை களைக் கொல்லும்; மனம் ஏங்கிடும்! … Continue reading

Posted in கவிதைகள் | Comments Off on அருளாதோ தெய்வம்?

வேம்பினது புண்ணியத்தால்

வைகாசிக் காற்று அடிக்கத் தொடங்கிய நேற்றிருந்து என்முற்றம் நெடுக இறைந்திருக்கும் வேம்பினது பூக்கள்! முற்றத்தில் பாய்விரிப்பாய் காலடிகள் பட்டுக் கசங்கும் அவை; மரத்தில் பூத்துச் சொரிந்து பொன் மயமாய்க் கிளைநிறைத்து காற்றில் உதிரும்! கடக்கும் என் தலைமேலும் தூவப் படும்; எண்ணித் தொலைக்க முடியாத ஆயிரம் ஆயிரம் அவற்றின்… கசப்பு வாசம் அயலனல் அகன்றதை அறிவிக்கும்! … Continue reading

Posted in கவிதைகள் | Comments Off on வேம்பினது புண்ணியத்தால்

அறிதல்

தானெங்கே நகருவது என்று தெரியாமல், தான்போகும் பாதை சரியா அறியாமற் தான்…ஒரு நத்தை தன்பாட்டில் ஊர்ந்தபடி போகிறது!

Posted in கவிதைகள் | Comments Off on அறிதல்

ஒளிர்வாய்

அழகென்ற கொடிஆடும் அகிலத்திலே -வாழ்ந்தும் அதையாரும் இரசிக்கின்ற மனமில்லையே வளம் கோடி குவிந்தாலும் மனம் ஏங்குதே -யாரும் வயிறார உணவுண்ண வழியில்லையே!

Posted in கவிதைகள் | Comments Off on ஒளிர்வாய்

வராதிடர்

வாழவே வழியற்ற நாட்டிலே வாழ்வதென்பதோர் சாதனை. வாழ்வு என்பதன் அர்த்தம் என்பதை யார் உணர்ந்தனம்? போதனை-

Posted in கவிதைகள் | Comments Off on வராதிடர்

இயற்கை நீதி

போலிகளின் முகத்தில் கரிபூசுமாம் காலம்! வேசங் களுக்குள் விழுந்து; முகமூடி பூண்டு தம் முகத்தைப் புதைத்து; தங்களது உண்மைச் சுயரூபம்

Posted in கவிதைகள் | Comments Off on இயற்கை நீதி

நினைவலைகள்

நினைவுகள்தாம் எம்மை வழிநடத்தும் ஆசான்கள். நினைவுகள் தான் எமக்கு கரைகாட்டும் கலங்கரைகள். நேற்றை நினைவுகள் தான் நாளை நனவுகளின்

Posted in கவிதைகள் | Comments Off on நினைவலைகள்

சூழும் அறம்.

வரலாறு தடுமாறும் நேரம் – எங்கும் வலி சூழ எழும் சோக கீதம் தருமங்கள் இடும் நூறு சாபம் -செய்த தவறுக்கா பரிகாரம் தேடும்?

Posted in கவிதைகள் | Comments Off on சூழும் அறம்.

மெய்

நீங்கள் உரைத்துவிட்டால், நீவிர் நினைத்தபடி ஓங்கிக் குரல்வைத்தால், உம் தோழர் எல்லோரும் சேர்ந்து முழங்கிவிட்டால், சிந்தனையைப் பகிர்ந்தால்,

Posted in கவிதைகள் | Comments Off on மெய்

காப்பதார்…எம் கதை தேறி?

வீதிகள் தோறும் மானுட வெள்ளம் வேதனை தீர்த்திடத் தேங்கும். “மேதினி பார்த்தே மீட்டிட வேண்டும் விரைவில்” எனும் குரல் ஓங்கும். நீதியும் செத்து நியாயமும் பட்டு நிதி திருடப்பட வீங்கும்

Posted in கவிதைகள் | Comments Off on காப்பதார்…எம் கதை தேறி?

மே’ தின நிஜம்!

யார் தான் உழைப்பாளி இந்த உலகிலே? யார் தாம் ‘உழைப்பவர்’ இந்தப் புவியிலே? வேர்வை வார்த்து, நரம்பு தசைகளில் வியக்க வைத்திடும் சக்தி பிறப்பித்து, ஊரை ஒவ்வொரு கற்களைக் கொண்டுமே உயரச் செய்து, உழைப்புக்கு ஏற்றதாய்

Posted in கவிதைகள் | Comments Off on மே’ தின நிஜம்!

துணை செய்க!

வாசலில் புது வாழ்வு வந்திடும் வல்லமைகளும் தந்திடும். மாண்டு போனநம் மான மென்பதை மண்ணில் மீண்டுமே கொண்டரும். பேசிப் பேசியே வீழ்ந்த நம்மவர் பீட்டைச் செய்கையால் மீட்டிடும்.

Posted in கவிதைகள் | Comments Off on துணை செய்க!

காலம்

கனவுகளைக் காவு எடுக்கிறது கொடுங்காலம். கனவுகள் அடைகாக்கப் பட்டுக் கவனமாக நனவுகளின் குஞ்சுகள் நாளை பொரிக்குமென மனங்களெல்லாம் நம்பி மகிழ்ந்திருக்க…

Posted in கவிதைகள் | Comments Off on காலம்

மாற்றம்?

வரலாற்றைத் தன்னுடைய இஷ்டம்போல் மாற்றி வரைந்தது காலத்தின் கை; வாழ்வும் தலைகீழாய் மாறிற்று! நாங்கள் வழிவழியாய்ச் சொன்னகதை, பாடிய பாடல்களின் பண்,

Posted in கவிதைகள் | Comments Off on மாற்றம்?

கோடை மழைக்குளிப்பு!

இந்த மழை எதை எதைக் கழுவப் பெய்கிறது? இந்த அனற் கோடையிடை ‘சித்திரைச் சிறுமாரி’ எதை எதனைக் கழுவிடுது? எதைக்குளிக்க வார்த்திடுது? எதை எதை திருமுழுக்கு ஆட்டி அருள்கிறது?

Posted in கவிதைகள் | Comments Off on கோடை மழைக்குளிப்பு!