பாரம்

“வருத்தங்கள் பட்டுப் பாரம் சுமப்பவரே
அருகினிலே வாருங்கள்
அயர்வகற்றி உமைவருடி
விருந்து தருவேன்யான் விரைந்து ”
என… என்றோ
இருந்து அழைத்ததொரு அசரீரி!
‘ஈஸ்டரன்று’
புரிந்து…அதனின் பொருளறியார்…,
புனிதம் …தம் கொள்கைக்காய்
மரித்தல் எனச் சொல்வோர் …,
மனித நேயம் மறந்து
‘வருத்தப்பட்டுக் குண்டுப் பாரம்’
சுமந்து வந்து;
திறந்திருந்த ‘பாவ மன்னிப்பு கூடு’ விட்டு;
திருச்சபையுள் நுழைந்து;
சிதறி வெடித்தூரை
நொருக்கினார்!!
சொர்க்கத்தை நொடியில் குதறி
நரகமாக்க…சிலரின் ‘மதம்’
நக்கிற்று குருதி ஆற்றை!
“வருத்தங்கள் பட்டுப் பாரம் சுமப்பவரே
அருகினிலே வாருங்கள்…”
என்ற அசரீரி
பொறிகலங்கித் திகைத்துப் புலனழிந்து
வாயடைத்துக்
குருதி வடிந்தோடக்
குற்றுயிராய்த் துடிக்குதின்று!

29.04.2019

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

கவியரங்கக் கவிதைகள்
பெரியோர்கள் போற்றுதும்..
எனது புதிய பதிவுகள்
ஒலிப் “பதிவு”
ஒளிப்பதிவுவெளியீடுகள்

முகப்புத்தகத்தில் தொடர
வருகைதந்தோர்
  • 20This post:
  • 86441Total reads:
  • 62823Total visitors:
  • 0Visitors currently online:
?>