சுயமழிப்பு

பகலைப் பகலாய் இருக்க விடாது …கரு
முகில்கள்;
பகலின் முகத்தை அவைமறைக்கும்!
இரவை இரவாய் இருக்க விடாது…ராவில்
எரியும் விளக்குகள்
இரவியல் பெழில் சிதைக்கும்!
கடலைக் கடலாய் இருக்க விடாது…காற்று
கடலில் அலைகிளப்பிக்
கலக்கி அடித்துவிடும்!
வளியை வளியாய் இருக்க விடாது…புகை
அளவற்ற தூசு அதன்
ஆண்மையை மறுதலிக்கும்!
இவை…இடரை வேறு
எதனாலோ பெறும் எனினும்
இவைபோல அல்ல எம்நிலமை
என்றுமே
நரரை நரராய் இருக்க விடார் …வேறு
நரர்கள்…எப்படித்தான்
மனிதகுலம் ஈடேறும்?

09.06.2020

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

கவியரங்கக் கவிதைகள்
பெரியோர்கள் போற்றுதும்..
எனது புதிய பதிவுகள்
ஒலிப் “பதிவு”
ஒளிப்பதிவுவெளியீடுகள்

முகப்புத்தகத்தில் தொடர
வருகைதந்தோர்
  • 2This post:
  • 87730Total reads:
  • 63816Total visitors:
  • 0Visitors currently online:
?>