பசி

இரவைக் கடுங்கோப்பி என்று பருகுகிறேன்!
எரியும் பகலைச்
சுடுபாலாய்க் குடிக்கின்றேன்!
நட்சத் திரங் கள்யான்
பானங்ககளில் கலக்கும்
கற்கண்டு;
நிலவு சூரியன் எனும் இரண்டு
வித பிஸ்கற் கடித்து
இரா பகலைச் சுவைக்கின்றேன்!
நிலவு பிஸ்கற் இரவுக் கோப்பிக்கு…
சூரியனாம்
வலுசுவை பிஸ்கற் பகற்பாலுக்கு என்று
கற்பனையின் உச்சம்
கண்டு களித்திடுவேன்!

அற்பன்
அடுத்த வேளைப் பிளேன் ரீ க்கு
ஏதும் பலகாரம் எடுத்துக் கடிப்பதற்கோ
இலாயக்கு அற்றோன்
எரியும் வயிறோடும்
களைத்துலர்ந்த தொண்டை நாக்கோடும்
அண்டத்தை
உருட்டியே கற்பனையில்
உண்டென் பசிதணிப்பேன்!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

கவியரங்கக் கவிதைகள்
பெரியோர்கள் போற்றுதும்..
எனது புதிய பதிவுகள்
ஒலிப் “பதிவு”
ஒளிப்பதிவுவெளியீடுகள்

முகப்புத்தகத்தில் தொடர
வருகைதந்தோர்
  • 4This post:
  • 105117Total reads:
  • 77212Total visitors:
  • 0Visitors currently online:
?>