கனவு காண(ன)ல்

என்னென்ன கனாக்கள்
இனிமேற் பலித்திடுமோ?
என்னென்ன கனவுகள்
இனி நனவாய் மாறிடுமோ?
எந்தெந்தக் கனாக்கள் இடையில் கலைந்திடுமோ?
எந்தெந்தக் கனவுகளை
இதயம் மறந்திடுமோ?
யாரறிவார்?
எனது கனவுகள் மட்டுமல்ல…
ஊரவரின் உலகத் தவரின்
கனவுகளும்
நாளை என்னாகுமென
யாரெவரும் அறியமாட்டார்!
ஆனாலும்
எல்லோரும் கனவுதினம் காண்கின்றார்!
காணுவதில் நாலோ ஐந்தோ
பலிக்குமென்ற
நம்பிக்கை மனதை நகர்த்த
சலி(ளை)க்காமல்
ஏராளம் கனவுகளை
எல்லோரும் தினம் காண்பார்!

This entry was posted in கவிதைகள். Bookmark the permalink.