உறவு

உன்னுடைய கண்ணீரைத் துடைத்துவிட
என்விரலும்
என்னுடைய கண்ணீரைத் துடைத்துவிட
உன்விரலும்
உன்னுடைய கண்ணீரை
நிறுத்துதற்கு என்மனமும்
என்னுடைய கண்ணீரை
நிறுத்துதற்கு உன்மனமும்
உனக்காகக் கண்ணீரை உகுத்துவிட
என்கண்ணும்
எனக்காகக் கண்ணீரை இறைத்துவிட
உன் கண்ணும்
உதவுகிற நாளினிற்தான்
உறவு உறவாகும்!
உதவாவரை உளமோ
ஊரறியாப் பகைவளர்க்கும்!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

கவியரங்கக் கவிதைகள்
பெரியோர்கள் போற்றுதும்..
எனது புதிய பதிவுகள்
ஒலிப் “பதிவு”
ஒளிப்பதிவுவெளியீடுகள்

முகப்புத்தகத்தில் தொடர
வருகைதந்தோர்
  • 14This post:
  • 117567Total reads:
  • 86226Total visitors:
  • 0Visitors currently online:
?>