உயிர் வாடுது….

ஒன்றாயே அனைவர்க்கும் விடிகின்றது -ஏனோ
ஒருவர்க்கு ஒருதுன்பம் படிகின்றது.
நன்றாக வரும் என்று மனம் நம்புது -ஆனால்
நரகம் தான் பலநேரம் நமை வீழ்த்துது.
கன்றாக மனம் துள்ளிப் பலநாளது -ஆச்சு.
கவலைகள் விடைகொள்ளத் தயங்கின்றது.
மன்றாடிக் கணம் நெஞ்சும் அழுகின்றது -யாரும்
வரந்தந்து அணைக்காது உயிர் வாடுது!

யார் மேய்ப்பர், யார் மீட்பர் அறியாமலே -யாரு
யமன், தெய்வம் எனக்கண்டு தெளியாமலே
வேர் நொந்து உதிர்கின்ற துணராமலே -ஆடும்
விழுதெல்லாம் உயிர் வாடல் படியாமலே
தீர்வென்ன வருமென்றும் புரியாமலே -எட்டுத்
திசை திக்கும் தெருவோரம் தவஞ்செய்யுமே!
ஊர் மீள வழிசொல்லத் தெரியாமலே -தோற்கும்
உயர் கல்வி…எதிர்காலம் இருள் சூழுதே!

எவருக்கு எதுபற்றிப் பொறுப்புள்ளது? -மக்கள்
இழிந்தோட…எவர் வென்று உயர்கின்றது?
தவிக்கின்ற முயல் கொல்லும் குணம் ஆளுது -இலாபத்
தருணத்திற் கெவர் நெஞ்சும் வலைவீசுது.
புவியேற்றும் அறம் பற்றிப் புகழ்கின்றது -தர்மம்
புரிந்தும் தம் நலத்துக்கூர் அலைகின்றது.
சவமாகிடினும் ஏங்கி மனம் வாடுது -தோன்றும்
சபலத்தில் வரலாறும் நலிகின்றது!

Posted in கவிதைகள் | Comments Off on உயிர் வாடுது….

கற்பனைத் தீனி

வைரங்களை ஏற்றிச் சென்ற
மூன்றாம் பிறை நிலவுப்
படகு கவிழ்ந்ததோ?
வானக் கடலெங்கும்
விண்மீன் வைரங்கள் சிதறி
மின்னிக் கொண்டிருக்கு!
முகில்களாம் சாக்குகளில்
முடிந்தவரை அவற்றை அள்ள
அலைகிறது காற்று…ஆம் மூச்சுக் காட்டாது!
வைரக் கனவுகளைக் கண்டபடி
வெறுங் கூழாங்
கற்களை அளைந்தளைந்து
கரைகிறது என்நினைவு!
கற்பனை என ஒன்றும் இல்லாட்டில்
இவ் உலகில்
சற்றேறக் குறைய முக்கால் வாசிப் பேர்கள்
ஏக்கங்கள் தீராது,
எதையும் கண்டடையாது,
தீயவற்றைச் செய்தேனும்
சுகங்களினைக் கண்டு,
அதால்
தீராக் கவலைகளில் சிதைந்து,
மனம் நலிந்து,
சாவை அணைப்பவராய்த் தாமிருப்பார்
உண்மை இது!

Posted in கவிதைகள் | Comments Off on கற்பனைத் தீனி

உண்மை

உண்மை உணர்ந்தோன், உண்மை அறிந்தோன்,
உண்மை தெளிந்து
உலகுக் குரைக்கவல்லோன்,
உண்மையை நம்புபவன்,
உண்மையை உணர்த்துபவன்,
உண்மைகளை ஒப்பிட்டு Continue reading

Posted in கவிதைகள் | Comments Off on உண்மை

மெய்க் கவிதை

உண்மைகளைச் சொல்ல
ஒருபோதும் அஞ்சாமல்
என்கவிதை ஆர்க்கும்!
எமனோடும் போராடும்!
எந்த மிரட்டல் எழுந்திடினும்
என்கவிதை Continue reading

Posted in கவிதைகள் | Comments Off on மெய்க் கவிதை

வாழவேணும்.

எரிவாயுவரிசையிலேநின்றுதூங்கி,
“இல்லைஅது” என்றாகவிறகைவாங்கி,
எரிபொருட்காய்அனுமான்வால் நீளந்தேங்கி,
எம்பொறுமைகாக்கின்றஎல்லைதாண்டி,
பொரிகின்றோம்கொஞ்சஎரிபொருளைவேண்டி
புலர்விருந்துஅலர்வுவரை ஏங்கி! “இன்னும் Continue reading

Posted in கவிதைகள் | Comments Off on வாழவேணும்.

போகேன்

“நீங்களாயேநாட்டைவிட்டுநீங்குங்கள்
இங்கிருந்தால்
ஓங்கியுயரஏலாதுஓடுங்கள்” எனஆள்வோர்
சொல்லாமல்சொல்கின்றார்!
சோப்பு, வாயு, எரிபொருட்கள்
இல்லாதுவாழ்வதுஎவ்வாறெனப்பலரும் Continue reading

Posted in கவிதைகள் | Comments Off on போகேன்

எதுநிரந்தரத்தீர்வு

இன்றுவரவில்லைஎன்று
வரிசையிலே
நின்றுகளைத்து,
நிதானம்இழந்து, பல
சண்டைபிடித்து,
தாமதம்ஆனாலும் Continue reading

Posted in கவிதைகள் | Comments Off on எதுநிரந்தரத்தீர்வு

அருளாதோதெய்வம்?

பசியென்றபொறிஇன்றுபுகைகின்றது-“நாளை
பலிகேட்கும்அது” என்றகதைவந்தது.
உசிரோடுவிளையாடும்விளையாட்டிது-பாய்ந்து
உயர்கின்றவிலைவாசிசதிசெய்யுது! Continue reading

Posted in கவிதைகள் | Comments Off on அருளாதோதெய்வம்?

மகிழ்வு

பம்பரமாய்ச்சுற்றிடுதுபனையும்பெருவேம்பும்!
இங்கடிக்கும்வைகாசிக்காற்றென்னும்
சாட்டையினால்
பம்பரமாய்ச்சுற்றுது
பனையும்பெருவேம்பும்!
தலைச்சுற்றுவந்ததெனத்தடுமாறும் Continue reading

Posted in கவிதைகள் | Comments Off on மகிழ்வு

ஆன்மாவில்இட்ட அனல்!

ஆன்மாவில்இட்ட அனல்அணைந்து
போனாலும்…
ஊன்எரிந்தநாற்றம்இன்றும்
எம்உளமூக்கில்
அடித்துக்கொண்டிருக்கிறது!
அதால்வந்தவடு, காயம் Continue reading

Posted in கவிதைகள் | Comments Off on ஆன்மாவில்இட்ட அனல்!

இன்றையமுடியாட்சி!

முடியாட்சிஓய்ந்துகுடியாட்சிவந்ததன்பின்
‘படை, குடி, கூழ்,
அமைச்சு, நட்பு, அரண்’ என்ற
அங்கங்கள்ஆறுகொண்டஅரசனை;
அவனினது
சங்கைமிகுமிடுக்கை; Continue reading

Posted in கவிதைகள் | Comments Off on இன்றையமுடியாட்சி!

கடன்

கடன்பெற்றுப்பசிபோக்கலாம்-பட்ட
கடன்தீர்க்ககடன்கேட்டும் பொழுதோட்டலாம்.
கடன்பட்டுக்கலியாணமும்-கட்டிக்
கடனோடுபதினாறும்பெறக்கூடலாம்.
கடன்தீர்க்கும்வழிமறந்து-நாளை
கடன்தீர்ப்பான்பிறனென்றும்விளையாடலாம். Continue reading

Posted in கவிதைகள் | Comments Off on கடன்

மனிதம்மறந்து

ஏறிஇறங்காதெகிறிஉயருது
எம்ஊர்விலைவாசிநித்தநித்தம்.
ஏன்எதற்கென்றுமேகேட்கவும்ஆளில்லை
என்னதான்ஆகுமோஅன்னைமுற்றம்?
பாறிச்சரியும்பணத்தின்பெறுமதி;
பாணுக்கும்முட்டைக்கும்கூடயுத்தம் Continue reading

Posted in கவிதைகள் | Comments Off on மனிதம்மறந்து

துரத்தும் பசி!

துரத்தும் பசிபோக்கத்
தூண்டிலினை வீசுகிறான்….
துரதிஷ்டம் பலதடவை தோன்றி
அகன்ற நொடி
துரத்தும் பசிபோக்க
தூண்டிலில் மீன் பரிசாச்சு! Continue reading

Posted in கவிதைகள் | Comments Off on துரத்தும் பசி!

அருளாதோ தெய்வம்?

பசியென்ற பொறி இன்று புகைகின்றது -“நாளை
பலிகேட்கும் அது” என்ற கதைவந்தது.
உசிரோடு விளையாடும் விளையாட்டிது -பாய்ந்து
உயர்கின்ற விலைவாசி சதி செய்யுது! Continue reading

Posted in கவிதைகள் | Comments Off on அருளாதோ தெய்வம்?